Minor oils from atypical plant sources / Huiles mineures de sources végétales atypiques
Open Access

Table 3

Triglyceride composition of the vegetable oils (%).

    Nigella sativa oil Opuntia ficus indica oil Pistacia lentiscus oil Hibiscus sabdariffa oil
ECN42 LLL 21.84 23.41 0.98 11.7
ECN 44    OLL 38.41   39.15   10.6   27.01  
PLL
OOL
ECN 46    OOL 30.11    27.05    33.76    37.16   
SLL + PLO
PLP
ECN48    OOO 9.13    9.98    53.44    21.09   
SOL
POO
ECN50    POP 0.51    0.41    1.22    3.04   
SOO
POS + SLS

LLL: trilinoleoyl-glycerol; OLL: oleyl-dilinoleoyl-glycerol; PLL: palmitoyl-dilinoleoyl-glycerol; OOL: dioleyllinoleoylglcerol; SLL: stearoyl-dilinoleoylglycerol; POL: palmitoyl-oleyl-linoleoylglycerol; PPL: dipalmitoyllinoleoylglycerol; OOO: trioleylglycerol; SOL: stearoyloleyl-linoleoylglycerol; POO: palmitoyl-dioleylglycerol; PPO: dipalmitoyl-oleylglycerol.